कॉपी मोड

DivMagic चो प्रत मोड बदलात. अचूक प्रत आनी अनुकूल प्रत अशे दोन पर्याय आसात.

मुलभूत मोल: अनुकूल करपाक येवपी प्रत

चडशा वापर-प्रकरणां खातीर 'अनुकूल' प्रत वापरपाची आमी खूब शिफारस करतात. चड तपशीलां खातीर सकयल दिल्लें स्पश्टीकरण पळयात.

कॉपी मोड

अनुकूल करपाक येवपी प्रत

अनुकूल प्रत मोड हो तुमच्या प्रकल्पांत एकठांय करपाक अनुकूल आनी तयार केल्ल्या पद्दतीन वेब घटकांक कॅप्चर करपाचो DivMagic चो अभिनव पद्दत आसा.

मुलभूत पर्याय म्हणून तयार केल्लो, ताच्या बुदवंत शैली ऑप्टिमायझेशनाक लागून वापर प्रकरणांच्या विस्तृत श्रेणी खातीर शिफारस केला.

Adaptable copy mode वापरल्यार केन्ना केन्नाय स्त्रोता परस मात्शी वेगळी दिसपी शैली मेळूं येतात. पूण हें व्यत्यय हेतून जाता.

DivMagic चो हेतू फकत थेट प्रत न्हय, पूण मूळची सुदारीत आनी अनुकूल आवृत्ती अशें उत्पादन दिवप. तातूंतल्यान तुमकां उबारपाक बुन्याद मेळटा, भोंवतणी काम करपाक कडक शैली परस.

कशें काम करता?

घटकाकडेन संबंदीत आशिल्लें दरेक शैली गुणधर्म कॅप्चर करचे बदला, Adaptable मोड शैलींचें विश्लेशण करता आनी निवडून फकत गरजेचींच तिगोवन दवरता.

हाचो परिणाम निवळ, चड संकुचीत आनी वेवस्थापन करपाक येवपी कोड उत्पादन मेळटा.

DivMagic चो ध्येय म्हणल्यार तुमची विकास प्रक्रिया लक्षणीय रितीन सोपी आनी बेगीन करप. अनुकूल प्रत मोड हो ताचो एक मुखेल भाग.

लाभ:

अनुकूल केल्लें उत्पादन: एकंदर कोड खंड उणो करता, जाका लागून तुमकां तुमच्या स्वताच्या गरजे प्रमाण उत्पादन पसंतीचें करप सोंपें जाता.

अचूक प्रत

अचूक मोड शैलींची कडक प्रत पुरवण करता. तो वापर प्रकरणां खातीर तयार केला जंय तुमकां घटका कडेन संबंदीत दरेक एक शैली गुणधर्म कॅप्चर करपाची गरज आसा.

अनुकूल प्रत मोड जाय आशिल्लें उत्पादन तयार करीना अशा प्रकरणांनी, तुमी अचूक प्रत मोड वापरपाचो यत्न करूंक शकतात.

© 2024 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.