divmagic DivMagic
  • DivMagic | DivMagic दस्तावेजीकरण

DivMagic | DivMagic दस्तावेजीकरण

DivMagic विस्तारा खातीर दस्तावेजीकरण

खंयच्याय वेबसायटी वयल्यान खंयचीय शैली कॉपी करात आनी ती तुमच्या स्वताच्या प्रकल्पांत पेस्ट करात

तुमकां नेमान CSS वा Tailwind CSS वर्ग मेळूं येतात

सुरवात करप

DivMagic स्थापीत करून सुरवात करात

Chrome: Chrome खातीर प्रतिष्ठापीत करात
Firefox: फायरफॉक्स खातीर प्रतिष्ठापीत करात

Chrome आवृत्ती Chrome, Edge, Brave, आनी हेर Chromium-आधारीत ब्राउझरांचेर काम करता.

तें कृतींत पळोवचें

एक क्लिक करून हॅकर न्यूज Tailwind CSSांत पुरायपणान रुपांतरीत करप

पळोवपाक क्लिक करातपळोवपाक क्लिक करात

© 2023 DivMagic, Inc. सगळे हक्क राखीव.