Formati i stilit

Ndryshoni stilin e daljes së DivMagic.
Ka katër opsione: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

Vlera e parazgjedhur: CSS në linjë

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Ky është opsioni i paracaktuar. Kodi i daljes do të përdorë klasat Tailwind CSS.

CSS në linjë

Ky opsion do të nxjerrë kodin me stile të brendshme CSS.


Të gjitha opsionet ofrojnë të njëjtin rezultat, vetëm në formate të ndryshme. Zgjedhja është e juaja.

© 2024 DivMagic, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.