Formati i komponentit

Ndryshoni formatin e komponentit të DivMagic midis HTML dhe JSX. Kodi që kopjoni do të jetë në formatin që zgjidhni.

Ky cilësim vlen edhe për zgjedhjen CSS. Nëse zgjidhni JSX, kodi CSS do të jetë gjithashtu në format JSX.

Vlera e paracaktuar: HTML

divmagic-component-format

Të dy opsionet HTML dhe JSX prodhojnë të njëjtin rezultat. Dallimi është në formatin e kodit.

© 2024 DivMagic, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.