Media Query

Shtoni Media Query CSS në kodin e kopjuar për dizajn të përgjegjshëm. Ka dy opsione: Ndezur dhe Off

Vlera e parazgjedhur: Aktiv

Media Query

Media Query Aktiv

Ky opsion do të shtojë Media Query në kodin e kopjuar për dizajn të përgjegjshëm.

Funksionon me të gjitha opsionet e Formatit të Komponentit dhe Formatit të Stilit.

Media Query me Tailwind CSS

Nëse zgjidhni Tailwind CSS, Media Query do të shtohet në klasat Tailwind CSS. Nëse ka një stil Media Query që nuk mbështetet nga Tailwind CSS, ai do të shtohet si një stil global.

Media Query me CSS Inline

Nëse zgjidhni CSS Inline, Media Query do të shtohet si një stil global sepse CSS Inline nuk mbështet stilet Media Query.

Media Query me CSS të jashtme

Nëse zgjidhni CSS të jashtme, Media Query do të shtohet në CSS të jashtme.

Media Query me CSS lokale

Nëse zgjidhni Local CSS, Media Query do të shtohet në CSS Lokale.

Media Query Joaktiv

Ky opsion nuk do të shtojë Media Query në kodin e kopjuar.

© 2024 DivMagic, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.