Формат на стил

Променете го стилот на излез на DivMagic.
Постојат четири опции: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

Стандардна вредност: Вграден CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Ова е стандардна опција. Излезниот код ќе користи Tailwind CSS класи.

Вграден CSS

Оваа опција ќе го емитува кодот со вградени CSS стилови.


Сите опции обезбедуваат ист излез, само во различни формати. Изборот е твој.

© 2024 DivMagic, Inc. Сите права се задржани.