Формат на компоненти

Променете го форматот на компонентата на DivMagic помеѓу HTML и JSX. Кодот што ќе го копирате ќе биде во форматот што ќе го изберете.

Оваа поставка се однесува и на изборот на CSS. Ако изберете JSX, CSS кодот исто така ќе биде во JSX формат.

Стандардна вредност: HTML

divmagic-component-format

И HTML и JSX опциите го произведуваат истиот резултат. Разликата е во форматот на кодот.

© 2024 DivMagic, Inc. Сите права се задржани.