Media Query

Додајте Media Query CSS во копираниот код за дизајн со одзив. Постојат две опции: Вклучено и Исклучено

Стандардна вредност: Вклучено

Media Query

Media Query Вклучено

Оваа опција ќе додаде Media Query на копираниот код за дизајн кој реагира.

Работи со сите опции за формат на компоненти и формат на стил.

Media Query со Tailwind CSS

Ако изберете Tailwind CSS, Media Query ќе се додаде во класите на Tailwind CSS. Ако постои стил Media Query што не е поддржан од Tailwind CSS, тој ќе се додаде како глобален стил.

Media Query со Inline CSS

Ако изберете Inline CSS, Media Query ќе се додаде како глобален стил бидејќи Inline CSS не поддржува Media Query стилови.

Media Query со надворешен CSS

Ако изберете Надворешен CSS, Media Query ќе се додаде во надворешниот CSS.

Media Query со локална CSS

Ако изберете Локален CSS, Media Query ќе се додаде во локалната CSS.

Media Query Исклучено

Оваа опција нема да додаде Media Query на копираниот код.

© 2024 DivMagic, Inc. Сите права се задржани.