Формат на стила

Променете изходния стил на DivMagic.
Има четири опции: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

Стойност по подразбиране: Вграден CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Това е опцията по подразбиране. Изходният код ще използва CSS класове на Tailwind.

Вграден CSS

Тази опция ще изведе кода с вградени CSS стилове.


Всички опции осигуряват еднакъв изход, само в различни формати. Изборът е твой.

© 2024 DivMagic, Inc. Всички права запазени.