Media Query

Добавете Media Query CSS към копирания код за адаптивен дизайн. Има две опции: Вкл. и Изкл

Стойност по подразбиране: Вкл

Media Query

Media Query Вкл

Тази опция ще добави Media Query към копирания код за адаптивен дизайн.

Работи с всички опции за Component Format и Style Format.

Media Query с Tailwind CSS

Ако изберете Tailwind CSS, Media Query ще бъде добавен към CSS класовете на Tailwind. Ако има стил Media Query, който не се поддържа от Tailwind CSS, той ще бъде добавен като глобален стил.

Media Query с вграден CSS

Ако изберете Inline CSS, Media Query ще бъде добавен като глобален стил, тъй като Inline CSS не поддържа Media Query стилове.

Media Query с външен CSS

Ако изберете външен CSS, Media Query ще бъде добавен към външния CSS.

Media Query с локален CSS

Ако изберете локален CSS, Media Query ще бъде добавен към локалния CSS.

Media Query Изкл

Тази опция няма да добави Media Query към копирания код.

© 2024 DivMagic, Inc. Всички права запазени.