• Настройки
  • >
  • Автоматично скриване на изскачащ прозорец

Автоматично скриване на изскачащ прозорец

Автоматично скриване на изскачащия прозорец, когато преместите мишката си от изскачащия прозорец.

Стойност по подразбиране: ИЗКЛ

Автоматично скриване на изскачащ прозорец

© 2024 DivMagic, Inc. Всички права запазени.