Формат на компонента

Променете формата на компонента на DivMagic между HTML и JSX. Кодът, който копирате, ще бъде в избрания от вас формат.

Тази настройка се отнася и за избора на CSS. Ако изберете JSX, CSS кодът също ще бъде във формат JSX.

Стойност по подразбиране: HTML

divmagic-component-format

Опциите за HTML и JSX дават един и същ резултат. Разликата е във формата на кода.

© 2024 DivMagic, Inc. Всички права запазени.