Режим на копиране

Променете режима на копиране на DivMagic. Има две опции: Точно копие и Адаптивно копие.

Стойност по подразбиране: Адаптивно копие

Силно препоръчваме да използвате „Адаптивно“ копие за повечето случаи на употреба. Вижте обяснението по-долу за повече подробности.

Режим на копиране

Адаптивно копие

Режимът на адаптивно копиране е иновативният подход на DivMagic за заснемане на уеб елементи по начин, който е оптимизиран и готов за интегриране във вашите проекти.

Проектиран да бъде опцията по подразбиране, той се препоръчва за широк спектър от случаи на употреба поради своята интелигентна оптимизация на стила.

Използването на адаптивния режим на копиране понякога може да доведе до стилове, които изглеждат малко по-различни от източника. Това отклонение обаче е умишлено.

DivMagic има за цел да предостави изход, който не е просто директно копие, а подобрена и адаптивна версия на оригинала. Това ви дава основа, върху която да надграждате, вместо твърд стил, който да заобиколите.

Как работи?

Вместо да улавя всеки един стилов атрибут, свързан с даден елемент, адаптивният режим извършва анализ на стиловете и селективно запазва само необходимите.

Това води до по-чист, по-компактен и управляем изходен код.

Целта на DivMagic е да направи процеса на разработка значително по-лесен и бърз. Адаптивният режим на копиране е ключова част от това.

Ползи:

Оптимизиран изход: Намалява общия обем на кода, което ви улеснява да персонализирате изхода за вашите собствени нужди.

Точно копие

Точният режим предоставя твърдо копие на стилове. Създаден е за случаи на употреба, при които трябва да заснемете всеки един стилов атрибут, свързан с даден елемент.

В случаите, когато режимът на адаптивно копиране не дава желания резултат, можете да опитате да използвате режим на точно копиране.

© 2024 DivMagic, Inc. Всички права запазени.