Format stylu

Zmień styl wyjściowy DivMagic.
Dostępne są cztery opcje: Tailwind CSS, Inline CSS, Zewnętrzny CSS, Lokalny CSS

Wartość domyślna: Wbudowany CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Jest to opcja domyślna. Kod wyjściowy będzie korzystał z klas CSS Tailwind.

Wbudowany CSS

Ta opcja wyświetli kod z wbudowanymi stylami CSS.


Wszystkie opcje zapewniają ten sam wynik, tylko w różnych formatach. Wybór nalezy do ciebie.

© 2024 DivMagic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.