Media Query

Dodaj Media Query CSS do skopiowanego kodu, aby uzyskać responsywny projekt. Dostępne są dwie opcje: Wł. i Wył

Wartość domyślna: włączona

Media Query

Media Query Włączone

Ta opcja doda Media Query do skopiowanego kodu w celu responsywnego projektowania.

Działa ze wszystkimi opcjami formatu komponentu i formatu stylu.

Media Query z Tailwind CSS

Jeśli wybierzesz Tailwind CSS, Media Query zostanie dodany do klas CSS Tailwind. Jeśli istnieje styl Media Query, który nie jest obsługiwany przez Tailwind CSS, zostanie dodany jako styl globalny.

Media Query z wbudowanym CSS

Jeśli wybierzesz Inline CSS, Media Query zostanie dodany jako styl globalny, ponieważ Inline CSS nie obsługuje stylów Media Query.

Media Query z zewnętrznym CSS

Jeśli wybierzesz Zewnętrzny CSS, Media Query zostanie dodany do Zewnętrznego CSS.

Media Query z lokalnym CSS

Jeśli wybierzesz Lokalny CSS, Media Query zostanie dodany do lokalnego CSS.

Media Query Wyłączone

Ta opcja nie doda Media Query do skopiowanego kodu.

© 2024 DivMagic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.