Format komponentu

Zmień format komponentu DivMagic pomiędzy HTML i JSX. Kod, który skopiujesz, będzie miał wybrany format.

To ustawienie dotyczy również zaznaczenia CSS. Jeśli wybierzesz JSX, kod CSS będzie również w formacie JSX.

Wartość domyślna: HTML

divmagic-component-format

Obie opcje HTML i JSX dają ten sam wynik. Różnica polega na formacie kodu.

© 2024 DivMagic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.