Media Query

Legg til Media Query CSS til den kopierte koden for responsiv design. Det er to alternativer: På og Av

Standardverdi: På

Media Query

Media Query På

Dette alternativet vil legge til Media Query til den kopierte koden for responsiv design.

Det fungerer med alle alternativer for komponentformat og stilformat.

Media Query med Tailwind CSS

Hvis du velger Tailwind CSS, vil Media Query bli lagt til Tailwind CSS-klassene. Hvis det er en Media Query stil som ikke støttes av Tailwind CSS, vil den bli lagt til som en global stil.

Media Query med innebygd CSS

Hvis du velger Inline CSS, vil Media Query bli lagt til som en global stil fordi Inline CSS ikke støtter Media Query stiler.

Media Query med ekstern CSS

Hvis du velger Ekstern CSS, vil Media Query bli lagt til den eksterne CSS.

Media Query med lokal CSS

Hvis du velger Lokal CSS, vil Media Query bli lagt til den lokale CSS.

Media Query Av

Dette alternativet vil ikke legge til Media Query til den kopierte koden.

© 2024 DivMagic, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.