Komponentformat

Endre komponentformatet til DivMagic mellom HTML og JSX. Koden du kopierer vil ha det formatet du velger.

Denne innstillingen gjelder også for CSS-utvalget. Hvis du velger JSX, vil CSS-koden også være i JSX-format.

Standardverdi: HTML

divmagic-component-format

Både HTML- og JSX-alternativer gir samme resultat. Forskjellen er i formatet til koden.

© 2024 DivMagic, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.