Personvernerklæring

Hos DivMagic respekterer vi ditt personvern og er forpliktet til å beskytte din personlige informasjon. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker og beskytter den, og dine rettigheter angående informasjonen din.

Informasjon vi samler inn

Vi samler ingen informasjon om deg.

All kode genereres på enheten din og sendes ikke til noen server.

Kontakt oss via e-post

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på vår e-post.
team@divmagic.com

Endringer

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør det, vil vi varsle deg ved å legge ut de oppdaterte retningslinjene på nettstedet vårt. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

© 2024 DivMagic, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.