פורמט רכיב

שנה את פורמט הרכיב של DivMagic בין HTML ו-JSX. הקוד שתעתיק יהיה בפורמט שתבחר.

הגדרה זו חלה גם על בחירת ה-CSS. אם תבחר ב-JSX, קוד ה-CSS יהיה גם בפורמט JSX.

ערך ברירת מחדל: HTML

divmagic-component-format

גם אפשרויות HTML וגם JSX מייצרות את אותה תוצאה. ההבדל הוא בפורמט של הקוד.

© 2024 DivMagic, Inc. כל הזכויות שמורות.