הסתר אוטומטית קופץ

הסתר אוטומטית את החלון הקופץ כאשר אתה מרחיק את העכבר מהחלון הקופץ.

ערך ברירת מחדל: כבוי

הסתר אוטומטית קופץ

© 2024 DivMagic, Inc. כל הזכויות שמורות.