פורמט סגנון

שנה את סגנון הפלט של DivMagic.
ישנן ארבע אפשרויות: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

ערך ברירת מחדל: CSS מוטבע

divmagic-style-format

Tailwind CSS

זוהי אפשרות ברירת המחדל. קוד הפלט ישתמש במחלקות Tailwind CSS.

CSS מוטבע

אפשרות זו תוציא את הקוד עם סגנונות CSS מוטבעים.


כל האפשרויות מספקות את אותו פלט, רק בפורמטים שונים. הבחירה בידיים שלך.

© 2024 DivMagic, Inc. כל הזכויות שמורות.