Media Query

Ntxiv Media Query CSS rau tus lej theej rau kev tsim qauv. Muaj ob txoj kev xaiv: On thiab Off

Tus nqi Default: On

Media Query

Media Query Rau

Qhov kev xaiv no yuav ntxiv Media Query rau tus lej theej rau kev tsim qauv.

Nws ua haujlwm nrog tag nrho Cov Txheej Txheem Txheej Txheem thiab Style Hom Kev xaiv.

Media Query nrog Tailwind CSS

Yog tias koj xaiv Tailwind CSS, Media Query yuav muab ntxiv rau cov chav kawm CSS. Yog tias muaj Media Query style uas tsis tau txais kev txhawb nqa los ntawm Tailwind CSS, nws yuav muab ntxiv raws li lub ntiaj teb style.

Media Query nrog Inline CSS

Yog tias koj xaiv Inline CSS, Media Query yuav raug ntxiv raws li lub ntiaj teb style vim Inline CSS tsis txhawb Media Query styles.

Media Query nrog CSS sab nraud

Yog tias koj xaiv Sab Nraud CSS, Media Query yuav muab ntxiv rau Sab Nraud CSS.

Media Query nrog Local CSS

Yog tias koj xaiv Local CSS, Media Query yuav muab ntxiv rau Local CSS.

Media Query Tawm

Qhov kev xaiv no yuav tsis ntxiv Media Query rau tus lej theej.

© 2024 DivMagic, Inc. All rights reserved.