• Chaw
  • >
  • Cov Qauv Txheej Txheem

Cov Qauv Txheej Txheem

Hloov cov hom kev tivthaiv ntawm DivMagic ntawm HTML thiab JSX. Tus lej koj luam yuav nyob hauv hom ntawv koj xaiv.

Qhov kev teeb tsa no siv rau kev xaiv CSS thiab. Yog tias koj xaiv JSX, CSS code tseem yuav nyob hauv JSX hom.

Default Value: HTML

divmagic-component-format

Ob qho HTML thiab JSX kev xaiv ua tau zoo ib yam. Qhov txawv yog nyob rau hauv hom ntawm cov cai.

© 2024 DivMagic, Inc. All rights reserved.