Hom qauv

Hloov cov zis hom ntawm DivMagic.
Muaj plaub txoj kev xaiv: Tailwind CSS, Inline CSS, Sab Nraud CSS, Local CSS

Default Value: Inline CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Qhov no yog lub neej ntawd kev xaiv. Cov lej tso zis yuav siv Tailwind CSS cov chav kawm.

Inline CSS

Qhov kev xaiv no yuav tso tawm cov cai nrog inline CSS styles.


Tag nrho cov kev xaiv muab tib qhov tso zis, tsuas yog nyob rau hauv ntau hom. Qhov kev xaiv yog koj li.

© 2024 DivMagic, Inc. All rights reserved.