Formato de estilo

Cambia o estilo de saída de DivMagic.
Hai catro opcións: CSS Tailwind, CSS en liña, CSS externo, CSS local

Valor predeterminado: CSS en liña

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Esta é a opción predeterminada. O código de saída usará clases CSS de Tailwind.

CSS en liña

Esta opción mostrará o código con estilos CSS en liña.


Todas as opcións ofrecen a mesma saída, só en formatos diferentes. A elección é túa.

© 2024 DivMagic, Inc. Todos os dereitos reservados.