Detectar fondo

Detecta a cor de fondo do elemento seleccionado e aplícaa ao código de saída.

Valor predeterminado: ON

divmagic-detect-background

Detectar fondo activado

Esta opción fará que DivMagic busque a cor de fondo do elemento seleccionado e aplícaa ao código de saída.

Cando estás copiando un elemento que ten unha cor de fondo, é posible que esa cor proceda do pai.

DivMagic copia os elementos que seleccionas, non o pai. Polo tanto, se selecciona un elemento que ten unha cor de fondo, pero a cor de fondo procede do pai, DivMagic non copiará a cor de fondo.

Se queres que DivMagic copie a cor de fondo, podes activar esta opción.

Isto é moi útil para copiar elementos dun sitio web que teña o modo escuro.

Exemplo do mundo real

Vexamos o sitio web de Tailwind CSS.

tailwind-website

Todo o sitio web está en modo escuro. O fondo procede do elemento corpo.

Copia con Detectar fondo desactivado

Ao copiar a sección do heroe con Detectar fondo desactivado, producirase o seguinte:

tailwind-website-no-background

A cor de fondo non se copia porque procede do elemento pai.

Copia con Detectar fondo activado

Ao copiar a sección do heroe con Detectar fondo activada, producirase o seguinte:

tailwind-website-background

Copiouse a cor de fondo porque Detectar fondo está activado.

© 2024 DivMagic, Inc. Todos os dereitos reservados.