Ocultar automaticamente a ventá emerxente

Oculta automaticamente a ventá emerxente cando afastas o rato da ventá emerxente.

Valor predeterminado: OFF

Ocultar automaticamente a ventá emerxente

© 2024 DivMagic, Inc. Todos os dereitos reservados.