Formát stylu

Změňte výstupní styl DivMagic.
Existují čtyři možnosti: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

Výchozí hodnota: Inline CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Toto je výchozí možnost. Výstupní kód bude používat třídy CSS Tailwind.

Inline CSS

Tato možnost vypíše kód s vloženými styly CSS.


Všechny možnosti poskytují stejný výstup, jen v různých formátech. Volba je na tobě.

© 2024 DivMagic, Inc. Všechna práva vyhrazena.