Režim kopírování

Změňte režim kopírování DivMagic. Existují dvě možnosti: Přesná kopie a Adaptabilní kopie.

Výchozí hodnota: Adaptable Copy

Pro většinu případů použití důrazně doporučujeme používat „Adaptable“ Copy. Další podrobnosti naleznete ve vysvětlení níže.

Režim kopírování

Adaptabilní kopie

Adaptable copy mode je inovativní přístup DivMagic k zachycení webových prvků způsobem, který je optimalizovaný a připravený na integraci do vašich projektů.

Je navržena jako výchozí možnost a je doporučena pro širokou škálu případů použití díky inteligentní optimalizaci stylu.

Použití režimu Adaptable copy mode může občas vést ke stylům, které vypadají mírně odlišně od zdroje. Tato odchylka je však záměrná.

DivMagic si klade za cíl poskytnout výstup, který není jen přímou kopií, ale vylepšenou a adaptabilní verzí originálu. Poskytuje vám základ, na kterém můžete stavět, spíše než rigidní styl, který můžete obejít.

Jak to funguje?

Namísto zachycování každého jednotlivého atributu stylu spojeného s prvkem, Adaptabilní režim provádí analýzu stylů a selektivně zachovává pouze ty nezbytné.

Výsledkem je čistší, kompaktnější a ovladatelnější výstup kódu.

Cílem DivMagic je výrazně zjednodušit a urychlit váš vývojový proces. Adaptabilní režim kopírování je klíčovou součástí.

Výhody:

Optimalizovaný výstup: Snižuje celkový objem kódu a usnadňuje vám přizpůsobení výstupu pro vaše vlastní potřeby.

Přesná kopie

Přesný režim poskytuje pevnou kopii stylů. Je vytvořen pro případy použití, kdy potřebujete zachytit každý jednotlivý atribut stylu spojený s prvkem.

V případech, kdy režim Adaptable Copy nevytváří požadovaný výstup, můžete zkusit použít režim Přesná kopie.

© 2024 DivMagic, Inc. Všechna práva vyhrazena.