Media Query

Přidejte Media Query CSS do zkopírovaného kódu pro responzivní design. Existují dvě možnosti: Zapnuto a Vypnuto

Výchozí hodnota: Zapnuto

Media Query

Media Query Zapnuto

Tato volba přidá Media Query ke zkopírovanému kódu pro responzivní design.

Funguje se všemi možnostmi Formát součásti a Formát stylu.

Media Query s Tailwind CSS

Pokud zvolíte Tailwind CSS, Media Query bude přidán do tříd CSS Tailwind. Pokud existuje styl Media Query, který není podporován Tailwind CSS, bude přidán jako globální styl.

Media Query s inline CSS

Pokud zvolíte Inline CSS, Media Query bude přidán jako globální styl, protože Inline CSS nepodporuje styly Media Query.

Media Query s externím CSS

Pokud zvolíte External CSS, Media Query bude přidáno do External CSS.

Media Query s místním CSS

Pokud zvolíte Local CSS, Media Query bude přidáno do Local CSS.

Media Query Vypnuto

Tato možnost nepřidá Media Query ke zkopírovanému kódu.

© 2024 DivMagic, Inc. Všechna práva vyhrazena.