სტილის ფორმატი

შეცვალეთ DivMagic-ის გამომავალი სტილი.
არსებობს ოთხი ვარიანტი: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა: Inline CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

ეს არის ნაგულისხმევი ვარიანტი. გამომავალი კოდი გამოიყენებს Tailwind CSS კლასებს.

Inline CSS

ეს პარამეტრი გამოსცემს კოდს inline CSS სტილებით.


ყველა ვარიანტი იძლევა ერთსა და იმავე გამომავალს, მხოლოდ სხვადასხვა ფორმატში. Არჩევანი შენზეა.

© 2024 DivMagic, Inc. ყველა უფლება დაცულია.