ამომხტარი ფანჯრის ავტომატური დამალვა

ამომხტარი ფანჯრის ავტომატური დამალვა, როდესაც მაუსის ამომხტარ ფანჯარას აშორებთ.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა: OFF

ამომხტარი ფანჯრის ავტომატური დამალვა

© 2024 DivMagic, Inc. ყველა უფლება დაცულია.