Μορφή στυλ

Αλλάξτε το στυλ εξόδου του DivMagic.
Υπάρχουν τέσσερις επιλογές: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

Προεπιλεγμένη τιμή: Ενσωματωμένη CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Ο κωδικός εξόδου θα χρησιμοποιεί κλάσεις Tailwind CSS.

Ενσωματωμένο CSS

Αυτή η επιλογή θα εξάγει τον κώδικα με ενσωματωμένα στυλ CSS.


Όλες οι επιλογές παρέχουν την ίδια έξοδο, απλώς σε διαφορετικές μορφές. Η επιλογή είναι δική σου.

© 2024 DivMagic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.