• Ρυθμίσεις
  • >
  • Αυτόματη απόκρυψη αναδυόμενου παραθύρου

Αυτόματη απόκρυψη αναδυόμενου παραθύρου

Αυτόματη απόκρυψη του αναδυόμενου παραθύρου όταν απομακρύνετε το ποντίκι σας από το αναδυόμενο παράθυρο.

Προεπιλεγμένη τιμή: OFF

Αυτόματη απόκρυψη αναδυόμενου παραθύρου

© 2024 DivMagic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.