Format d'estil

Canvia l'estil de sortida de DivMagic.
Hi ha quatre opcions: Tailwind CSS, CSS en línia, CSS extern, CSS local

Valor per defecte: CSS en línia

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Aquesta és l'opció predeterminada. El codi de sortida utilitzarà classes CSS Tailwind.

CSS en línia

Aquesta opció mostrarà el codi amb estils CSS en línia.


Totes les opcions proporcionen la mateixa sortida, només en diferents formats. L'elecció és vostra.

© 2024 DivMagic, Inc. Tots els drets reservats.