Mode de còpia

Canvia el mode de còpia de DivMagic. Hi ha dues opcions: Còpia exacta i Còpia adaptable.

Valor per defecte: Còpia adaptable

Recomanem molt que utilitzeu la còpia "Adaptable" per a la majoria dels casos d'ús. Consulteu l'explicació següent per obtenir més detalls.

Mode de còpia

Còpia adaptable

El mode de còpia adaptable és l'enfocament innovador de DivMagic per capturar elements web d'una manera optimitzada i preparada per a la integració als vostres projectes.

Dissenyat per ser l'opció predeterminada, es recomana per a una àmplia gamma de casos d'ús a causa de la seva optimització intel·ligent d'estil.

L'ús del mode de còpia adaptable pot donar com a resultat estils que semblen lleugerament diferents de la font. Tanmateix, aquesta desviació és intencionada.

DivMagic pretén proporcionar una sortida que no sigui només una còpia directa, sinó una versió millorada i adaptable de l'original. Et dóna una base per construir, en lloc d'un estil rígid per treballar.

Com funciona?

En lloc de capturar tots els atributs d'estil associats a un element, el mode adaptable realitza una anàlisi dels estils i conserva selectivament només els necessaris.

Això resulta en una sortida de codi més neta, compacta i manejable.

L'objectiu de DivMagic és fer que el vostre procés de desenvolupament sigui molt més fàcil i ràpid. El mode de còpia adaptable és una part clau d'això.

Beneficis:

Sortida optimitzada: redueix el volum global del codi, facilitant la personalització de la sortida segons les vostres necessitats.

Còpia exacta

El mode exacte proporciona una còpia rígida dels estils. Està creat per als casos d'ús en què necessiteu capturar tots els atributs d'estil associats a un element.

En els casos en què el mode de còpia adaptable no produeix la sortida desitjada, podeu provar d'utilitzar el mode de còpia exacta.

© 2024 DivMagic, Inc. Tots els drets reservats.