Format ng Estilo

Baguhin ang istilo ng output ng DivMagic.
Mayroong apat na opsyon: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Local CSS

Default na Halaga: Inline na CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Ito ang default na opsyon. Gagamitin ng output code ang mga klase ng Tailwind CSS.

Inline na CSS

Ilalabas ng opsyong ito ang code na may mga inline na istilo ng CSS.


Ang lahat ng mga opsyon ay nagbibigay ng parehong output, sa iba't ibang mga format lamang. Nasa iyo ang pagpipilian.

© 2024 DivMagic, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.