• tetapan
  • >
  • Auto Sembunyikan Pop Timbul

Auto Sembunyikan Pop Timbul

Sembunyikan pop timbul secara automatik apabila anda menjauhkan tetikus anda daripada pop timbul.

Nilai Lalai: MATI

Auto Sembunyikan Pop Timbul

© 2024 DivMagic, Inc. Hak cipta terpelihara.