Format ya Style

Bobongola style ya sortie ya DivMagic.
Ezali na ba options minei : CSS Tailwind, CSS ya kati, CSS ya libanda, CSS ya esika

Valeur par défaut: CSS na kati ya molongo

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Oyo ezali option ya défaut. Code ya sortie ekosalela ba classes ya Tailwind CSS.

CSS na kati ya molongo

Option oyo ekobimisa code na ba styles ya CSS inline.


Ba options nionso epesaka sortie moko, kaka na ba formats différents. Pona ezali ya yo.

© 2024 DivMagic, Inc. Makoki nyonso mazali ya yo.