divmagic DivMagic

Компонент форматы

HTML жана JSX ортосундагы DivMagic компонентинин форматын өзгөртүңүз. Сиз көчүргөн код сиз тандаган форматта болот.

Бул жөндөө CSS тандоосуна да тиешелүү. JSX тандасаңыз, CSS коду да JSX форматында болот.

Демейки маани: HTML

divmagic-component-format

HTML жана JSX параметрлери бирдей натыйжа берет. Айырмачылык коддун форматында.

© 2023 DivMagic, Inc. Бардык укуктар корголгон.