divmagic DivMagic

Компонент пішімі

HTML және JSX арасында DivMagic құрамдас пішімін өзгертіңіз. Көшіретін код сіз таңдаған пішімде болады.

Бұл параметр CSS таңдауына да қолданылады. JSX таңдасаңыз, CSS коды да JSX пішімінде болады.

Әдепкі мән: HTML

divmagic-component-format

HTML және JSX опциялары бірдей нәтиже береді. Айырмашылық кодтың форматында.

© 2023 DivMagic, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.