Format sa Estilo

Usba ang estilo sa output sa DivMagic.
Adunay upat ka mga kapilian: Tailwind CSS, Inline CSS, External CSS, Lokal nga CSS

Default nga Bili: Inline nga CSS

divmagic-style-format

Tailwind CSS

Kini ang default nga kapilian. Ang output code mogamit sa Tailwind CSS nga mga klase.

Inline nga CSS

Kini nga opsyon magpagawas sa code nga adunay inline nga CSS styles.


Ang tanan nga mga kapilian naghatag sa parehas nga output, sa lainlaing mga format. Ang pagpili imoha.

© 2024 DivMagic, Inc. Tanang katungod gigahin.