Format komponente

Promijenite format komponente DivMagic-a između HTML-a i JSX-a. Kod koji kopirate bit će u formatu koji odaberete.

Ova postavka se odnosi i na CSS odabir. Ako odaberete JSX, CSS kod će također biti u JSX formatu.

Zadana vrijednost: HTML

divmagic-component-format

I HTML i JSX opcije daju isti rezultat. Razlika je u formatu koda.

© 2024 DivMagic, Inc. Sva prava zadržana.