Mga Tuntunin at Kundisyon

Pagtanggap sa Mga Tuntunin

Sa pamamagitan ng paggamit ng DivMagic, sumasang-ayon kang sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntuning ito, mangyaring huwag gamitin ang extension.

Lisensya

Binibigyan ka ng DivMagic ng limitado, hindi eksklusibo, hindi naililipat na lisensya upang gamitin ang extension para sa personal at komersyal na layunin, napapailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Huwag muling ipamahagi o muling ibenta ang extension. Huwag subukang i-reverse engineer ang extension.

Intelektwal na Ari-arian

Ang DivMagic at ang nilalaman nito, kabilang ang extension, disenyo, at code, ay protektado ng copyright, trademark, at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian. Hindi mo maaaring kopyahin, kopyahin, ipamahagi, o baguhin ang anumang bahagi ng DivMagic nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot.

Ang DivMagic ay hindi isang opisyal na produkto ng Tailwind Labs Inc. Ang pangalan at logo ng Tailwind ay mga trademark ng Tailwind Labs Inc.

Ang DivMagic ay hindi kaakibat o itinataguyod ng Tailwind Labs Inc.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang DivMagic para sa anumang direkta, hindi direkta, hindi sinasadya, o kinahinatnang mga pinsala na magmumula sa iyong paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang extension, kahit na pinayuhan kami ng posibilidad ng naturang mga pinsala.

Ang mga gumagamit ng DivMagic ang tanging responsable para sa kanilang mga aksyon kapag kinokopya ang mga elemento ng web, at anumang mga hindi pagkakaunawaan, pag-angkin, o akusasyon ng pagnanakaw ng disenyo o paglabag sa copyright ay pananagutan ng user. Ang DivMagic ay hindi mananagot para sa anumang legal o pinansyal na kahihinatnan na nagreresulta mula sa paggamit ng aming extension.

Ang DivMagic ay ibinibigay 'as is' at 'as available,' nang walang anumang uri ng mga warranty, ipinahayag man o ipinahiwatig, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang mga ipinahiwatig na warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag. Hindi ginagarantiya ng DivMagic na ang extension ay hindi maaantala, napapanahon, secure, o walang error, at hindi rin ito gumagawa ng anumang warranty sa mga resulta na maaaring makuha mula sa paggamit ng extension o sa katumpakan o pagiging maaasahan ng anumang impormasyon nakuha sa pamamagitan ng extension.

Sa anumang pagkakataon, ang DivMagic, ang mga direktor, empleyado, kasosyo, ahente, supplier, o kaanib nito, ay mananagot para sa anumang hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal, kinahinatnan o parusa na pinsala, kabilang ang walang limitasyon, pagkawala ng mga kita, data, paggamit, mabuting kalooban, o iba pang hindi nasasalat na mga pagkalugi, na nagreresulta mula sa (i) iyong pag-access o paggamit ng o kawalan ng kakayahan na i-access o gamitin ang extension; (ii) anumang hindi awtorisadong pag-access o paggamit ng aming mga server at/o anumang personal na impormasyong nakaimbak doon; o (iii) ang iyong paglabag o paglabag sa anumang mga copyright, trademark, o iba pang karapatan sa intelektwal na ari-arian ng anumang third-party. Ang kabuuang pananagutan ng DivMagic sa anumang bagay na nagmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito ay limitado sa US $100 o ang pinagsama-samang halaga na iyong binayaran para sa pag-access sa serbisyo, alinman ang mas malaki. Ang mga gumagamit ay tanging responsable para sa paggalang sa lahat ng naaangkop na mga batas at karapatan sa intelektwal na pag-aari kapag gumagamit ng DivMagic.

Namamahalang batas at hurisdiksiyon

Ang Kasunduang ito ay pamamahalaan at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Estados Unidos, nang walang pagsasaalang-alang sa salungat nito sa mga prinsipyo ng batas. Sumasang-ayon ka na ang anumang legal na aksyon o paglilitis na nauugnay sa Kasunduang ito ay dadalhin ng eksklusibo sa mga korte ng pederal o estado ng Estados Unidos, at sa pamamagitan nito ay pumapayag ka sa hurisdiksyon at lugar ng naturang mga hukuman.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin

Inilalaan ng DivMagic ang karapatang baguhin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito anumang oras. Ang anumang mga pagbabago ay magiging epektibo sa pag-post ng mga na-update na tuntunin sa aming website. Ang iyong patuloy na paggamit ng extension ay bumubuo ng pagtanggap sa mga binagong tuntunin.

© 2024 DivMagic, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.