Patakaran sa Privacy

Sa DivMagic, iginagalang namin ang iyong privacy at nakatuon sa pagprotekta sa iyong personal na impormasyon. Binabalangkas ng Patakaran sa Privacy na ito ang mga uri ng impormasyong kinokolekta namin, kung paano namin ito ginagamit at pinoprotektahan, at ang iyong mga karapatan tungkol sa iyong impormasyon.

Impormasyon na Kinokolekta Namin

Hindi kami nangongolekta ng anumang impormasyon tungkol sa iyo.

Ang lahat ng code ay nabuo sa iyong device at hindi ipinadala sa anumang server.

Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa aming email.
team@divmagic.com

Mga pagbabago

Maaari naming i-update ang Patakaran sa Privacy na ito paminsan-minsan. Kung gagawin namin, aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng pag-post ng na-update na patakaran sa aming website. Hinihikayat ka naming suriin ang Patakaran sa Privacy na ito pana-panahon.

© 2024 DivMagic, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.