စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

စည်းမျဥ်းများလက်ခံခြင်း။

DivMagic ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် စည်းနှောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များကို သင်သဘောမတူပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ တိုးချဲ့မှုကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

လိုင်စင်

DivMagic သည် သင့်အား ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တိုးချဲ့မှုကို အသုံးပြုရန် အကန့်အသတ်ရှိသော၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ လွှဲပြောင်းနိုင်သောလိုင်စင်ကို ပေးပါသည်။ တိုးချဲ့မှုကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုပါနှင့်။ Extension ကို နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။

ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ

DivMagic နှင့် တိုးချဲ့မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ကုဒ်များအပါအဝင် ၎င်း၏အကြောင်းအရာကို မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အခြားဉာဏမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ DivMagic ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ကူးယူ၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုရပါ။

DivMagic သည် Tailwind Labs Inc ၏တရားဝင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Tailwind အမည်နှင့် လိုဂိုများသည် Tailwind Labs Inc ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

DivMagic သည် Tailwind Labs Inc နှင့် ဆက်စပ်မှု သို့မဟုတ် ထောက်ခံထားခြင်းမရှိပါ။

တာဝန်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသို့သောပျက်စီးမှုများဖြစ်နိုင်ချေကို အကြံပေးထားသော်လည်း သင်၏အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် တိုးချဲ့မှုကို အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ မတော်တဆ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် DivMagic မှ တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

DivMagic ၏ အသုံးပြုသူများသည် ဝဘ်ဒြပ်စင်များကို ကူးယူသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် တစ်ဦးတည်း တာဝန်ရှိပြီး အငြင်းပွားမှုများ၊ အရေးဆိုမှုများ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းခိုးယူမှု သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု စွပ်စွဲချက်များသည် သုံးစွဲသူ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ DivMagic သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုးချဲ့မှုကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော တရားဝင် သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များအတွက် တာဝန်မရှိပါ။

DivMagic သည် အာမခံအမျိုးအစားများမရှိဘဲ 'ဖြစ်သကဲ့သို့' နှင့် 'ရနိုင်သည်' ကို ကန့်သတ်မထားဘဲ၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ ရောင်းဝယ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ အာမခံချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှု သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်မှုမဟုတ်သော၊ သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်မှုမဟုတ်သော၊ DivMagic သည် တိုးချဲ့မှုကို အနှောက်အယှက်မရှိ၊ အချိန်မီ၊ လုံခြုံမှု သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကင်းလိမ့်မည်၊ တိုးချဲ့မှုကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရရှိနိုင်သည့် ရလဒ်များ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ၏ တိကျမှု သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အာမခံချက်မှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ တိုးချဲ့မှုမှတဆင့်ရရှိခဲ့သည်။

DivMagic၊ ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အေးဂျင့်များ၊ ပေးသွင်းသူများ သို့မဟုတ် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများသည် အကန့်အသတ်မရှိ၊ အမြတ်အစွန်းများ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဒေတာ၊ အသုံးပြုမှု၊ စေတနာ၊ သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိသော သွယ်ဝိုက်သော၊ (၁) သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော အခြားမထင်ရှားသောဆုံးရှုံးမှုများ၊ (ii) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများနှင့်/သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် (iii) သင်၏ ချိုးဖောက်မှု သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ မူပိုင်ခွင့်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ သို့မဟုတ် အခြားဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း။ DivMagic သည် ဤသဘောတူညီချက်မှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ဆက်စပ်သည့်ကိစ္စရပ်အတွက် စုစုပေါင်းတာဝန်ယူမှုမှာ US $100 သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသို့ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် သင်ပေးဆောင်ခဲ့သော စုစုပေါင်းပမာဏ ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပြီး မည်သည်က ပိုကြီးသနည်း။ DivMagic ကို အသုံးပြုသည့်အခါ အသုံးပြုသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့် ရပိုင်ခွင့်အားလုံးကို လေးစားလိုက်နာရန် တစ်ခုတည်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်

ဤသဘောတူညီချက်သည် ၎င်း၏ဥပဒေအခြေခံမူများနှင့် ကွဲလွဲမှုမရှိဘဲ United States ၏ဥပဒေများနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် တရားရေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်ထောင်စု သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တရားရုံးများတွင် သီးသန့်ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူပြီး ယင်းတရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် နေရာကို သင်သဘောတူပါသည်။

စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲမှုများ

DivMagic သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်မရွေး မွမ်းမံပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် မွမ်းမံထားသော စည်းကမ်းချက်များကို တင်သည့်အခါ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမဆို အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုးချဲ့မှုအား သင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

© 2024 DivMagic, Inc. အခွင့်အရေးများ လက်ဝယ်ရှိသည်။