Dasar Privasi

Di DivMagic, kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menggariskan jenis maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakan dan melindunginya, dan hak anda mengenai maklumat anda.

Maklumat yang Kami Kumpul

Kami tidak mengumpul sebarang maklumat tentang anda.

Semua kod dijana pada peranti anda dan tidak dihantar ke mana-mana pelayan.

Hubungi kami melalui e-mel

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami di e-mel kami.
team@divmagic.com

Perubahan

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami berbuat demikian, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan dasar yang dikemas kini di tapak web kami. Kami menggalakkan anda menyemak Dasar Privasi ini secara berkala.

© 2024 DivMagic, Inc. Hak cipta terpelihara.