ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും

നിബന്ധനകളുടെ സ്വീകാര്യത

DivMagic ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി വിപുലീകരണം ഉപയോഗിക്കരുത്.

ലൈസൻസ്

ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി, വ്യക്തിപരവും വാണിജ്യപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിപുലീകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് DivMagic നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതവും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാകാത്തതുമായ ലൈസൻസ് നൽകുന്നു. വിപുലീകരണം പുനർവിതരണം ചെയ്യുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എക്സ്റ്റൻഷൻ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം

DivMagic ഉം അതിന്റെ വിപുലീകരണവും രൂപകൽപ്പനയും കോഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കവും പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര, മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് DivMagic-ന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പകർത്താനോ പുനർനിർമ്മിക്കാനോ വിതരണം ചെയ്യാനോ പരിഷ്ക്കരിക്കാനോ പാടില്ല.

DivMagic, Tailwind Labs Inc-ന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉൽപ്പന്നമല്ല. Tailwind പേരും ലോഗോകളും Tailwind Labs Inc-ന്റെ വ്യാപാരമുദ്രകളാണ്.

DivMagic, Tailwind Labs Inc-യുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ബാധ്യതാ പരിമിതി

നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ വിപുലീകരണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആകസ്മികമോ അനന്തരഫലമോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും DivMagic ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല, അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും.

വെബ് ഘടകങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോൾ ഡിവ്മാജിക്കിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, കൂടാതെ ഡിസൈൻ മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ, ക്ലെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോക്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നിയമപരമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് DivMagic ഉത്തരവാദിയല്ല.

DivMagic ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലംഘനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വാറന്റികൾ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാറന്റികളില്ലാതെ, 'ഉള്ളതുപോലെ', 'ലഭ്യവും' നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിപുലീകരണം തടസ്സമില്ലാത്തതോ സമയബന്ധിതമായതോ സുരക്ഷിതമോ പിശകുകളില്ലാത്തതോ ആയിരിക്കുമെന്ന് DivMagic ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, കൂടാതെ വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയോ വിശ്വാസ്യതയോ സംബന്ധിച്ച് വാറന്റി നൽകുന്നില്ല. വിപുലീകരണത്തിലൂടെ ലഭിച്ചത്.

ഒരു സാഹചര്യത്തിലും, ഡിവ്മാജിക്, അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ, പങ്കാളികൾ, ഏജന്റുമാർ, വിതരണക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റുകൾ, പരിമിതികളില്ലാതെ, ലാഭനഷ്ടം, ഡാറ്റ, ഉപയോഗം, ഗുഡ്‌വിൽ, അല്ലെങ്കിൽ, പരോക്ഷമായ, ആകസ്മികമായ, പ്രത്യേക, അനന്തരഫലമോ ശിക്ഷാപരമായതോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല. (i) നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകരണം ആക്‌സസ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയാത്തതിന്റെ ഫലമായ മറ്റ് അദൃശ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾ; (ii) ഞങ്ങളുടെ സെർവറുകളിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും അനധികൃത ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ; അല്ലെങ്കിൽ (iii) ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പകർപ്പവകാശങ്ങൾ, വ്യാപാരമുദ്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലംഘനമോ ലംഘനമോ. ഈ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും DivMagic-ന്റെ മൊത്തം ബാധ്യത 100 യുഎസ് ഡോളറിലേക്കോ സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആക്‌സസിനായി നിങ്ങൾ അടച്ച മൊത്തത്തിലുള്ള തുകയായോ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഏതാണ് വലുത്. DivMagic ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാധകമായ എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ.

ഭരണനിയമവും അധികാരപരിധിയും

ഈ ഉടമ്പടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, അതിന്റെ നിയമ തത്വങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നിയമനടപടിയോ നടപടികളോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഫെഡറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോടതികളിൽ മാത്രമായി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു, കൂടാതെ അത്തരം കോടതികളുടെ അധികാരപരിധിയും സ്ഥലവും നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു.

നിബന്ധനകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം DivMagic-ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത നിബന്ധനകൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മാറ്റവും പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വിപുലീകരണത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം പുതുക്കിയ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.

© 2024 DivMagic, Inc. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.