Brian
Brian

Mobandisi ya DivMagic

Mokolo ya 9 Mai 2023

Koyebisa DivMagic - Compagnon na yo ya suka ya développement web

Image 0

Okozala na mposa ya kokanisa lisusu na ntina na design.

Ndenge nini? Okoki kotuna. Bon, to plonge na kati.

Nazalaka entrepreneur solo banda mua tango. Natongaki ba site internet mpe ba apps ebele, mpe nazalaka ntango nyonso na mokakatano na design.

Nazali designer te, mpe nazali na budget te mpo na ko employer moko. Namekaki koyekola design, kasi ezali kaka likambo na ngai te. Nazali développeur, mpe nalingaka kosala code. Nazalaki ntango nyonso na mposa ya kosala basite Internet ya kitoko nokinoki soki likoki ezali.

Mokakatano monene ezali ntango nyonso ndenge oyo basali yango. Couleur nini ya kosalela, esika nini ya kotia biloko etc.

Peut-être oyo ezali problème munene boye te...

Ba site internet ezali ebele na internet na ba designs ya bien. Mpo na nini te kaka kosala kopi ya lolenge yango na moko ya basite Internet yango mpe kosala mwa mbongwana mpo na kokóma ya ngai moko?

Okoki kosalela inspecteur ya navigateur mpo na kosala kopi ya CSS, kasi yango ezali mosala mingi. Il faudra osala copie ya élément moko na moko. Likambo ya mabe koleka, ekosɛnga oleka na ba styles informatiques mpe osala kopi ya ba styles oyo basalelaka mpenza.

Namekaki koluka esaleli oyo ekoki kosala yango mpo na ngai, kasi nazwaki eloko moko te oyo esalaki malamu.

Yango wana, nazwaki ekateli ya kotonga esaleli na ngai moko.

Résultat ezali DivMagic.

DivMagic ezali nini?

DivMagic ezali extension ya navigateur oyo epesaka ba développeurs nzela ya ko copier élément nionso na site nionso na clic moko kaka.

Emonani lokola pete, boye te?

Kasi ezali kaka yango te. DivMagic ebongoli sans soudure ba éléments web oyo na code ya propre, oyo ekoki kosalelama lisusu, ezala CSS ya Tailwind to CSS ya ordinaire.

Na clic moko, okoki ko copier design ya site internet nionso pe ko coller yango na projet na yo moko.

Okoki kozwa ba composants oyo ekoki kosalelama lisusu. Esalaka na HTML na JSX. Okoki kutu kozua ba classes ya Tailwind CSS.

Kobanda

Okoki kobanda na ko installer DivMagic.

Chrome:Installation mpo na Chrome
Olingi kozala na makambo ya sika?
Bokota na liste ya ba email ya DivMagic!

Zala moto ya liboso ya koyeba makambo, makambo ya sika mpe makambo mosusu!

Longola abonnément na tango nionso. Ba spam te.

© 2024 DivMagic, Inc. Makoki nyonso mazali ya yo.